KaffePartner erbjuder Dig och Ditt företag ett koncept som förutom gott kaffe även ger Ditt företag ett gott samvete, ökat nytt miljöåtagande. Självklart tänker vi mycket på vår värld och dess framtid som på senare år påverkats mycket i olika miljökatastrofer då vi tillsammans inte alltid tar vårt ansvar. Tillsammans kan vi göra stora insatser för att minska vår påverkan på miljön utan att för den delen försämra någonting i vår närhet. Vårt miljökoncept på Kaffe Partner är enkelt och gott och innefattar bland annat energisnåla maskiner och klimatkompenserat kaffe samt ett miljövänligare alternativ till ert fikabord.


Vad innebär miljökonceptet på riktigt?

 - Ditt företag väljer en exklusiv kaffelösning som inte bara gör gott kaffe till fikapausen utan automaten du väljer är även energisnål och till stor del åretvinningsbara. Du väljer själv om du vill ha hela bönor eller malt kaffe.
 - Med en så enkel funktion som energisparläge spar man massor av vår dyrbara energi
 - I miljökoncept väljer du mellan vårt breda sortiment av certifierade automatproduketr
 - Alla våra leveranser är väl planerade efter att minska utsläppen i naturen
 - Vi har fastställda serviceturer för hygien, service och leveranser av varor. Hygienisk och teknisk förebyggande service ingår i konceptet med samtliga transporter av varor för att spara iljö allt utan extra kostnad.

Vårt miljökoncept gör skillnad både i miljö och för den enskilde odlaren.

 - Mindre utsläpp av transporter och drivmedel
 - Bättre sociala förhållanden för kaffeodlarna, plantagearbetarna och deras familjer
 - Miljövänligare odlingar eftersom du köper cerifierade produkter
 - En bättre återväxt i utsatta områden med kaffeplantage som på sikt ger en bättre miljö för såväl människor, djur och växtlighet

Miljötänkande
KAFFEPartner arbetar för en bättre miljö och strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan i det dagliga arbetet. Vi kan i vårt ordinarie sortiment erbjuda våra kunder högkvalitativa ekologiska, kravmärkta samt rättvisemärkta livsmedelsprodukter. KAFFE Partner har fortlöpande samarbete med leverantörer som utvecklar sitt produktsortiment och som är lyhörda för den nya tidens konsumenter med krav på officiella miljömärkningar och etiska ställningstaganden

I dagligt arbete
Vår serviceavdelning har till sin hjälp ett specialanpassat service- och planeringssystem för att på ett optimalt sätt kunna planera sina servicerutter allt för minsta möjliga miljöpåverkan och en varaktig hållbar utveckling. Våra anställda kör efter GPS för att alltid köra bästa väg till sina kundbesök.

Miljömål
Källsortera och hushålla med resurser för att på så sätt använda energin på ett ansvarsfullt sätt. Där så är möjligt prioritera leverantörer som själva kan uppvisa ett aktivt arbete med sin miljöpåverkan. Verka för att höja kunskapsnivån om miljöfrågor samt ständigt uppmuntra till miljötänk hos medarbetarna. Sträva efter att integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster för att på så sätt tillgodose allmänhetens efterfrågan på ett miljövänligt och/eller Rättvisemärkt alternativ. Arbeta med att ständigt förbättra verksamhetens miljöarbete så att påverkan på miljön minskar.

Nedan följer några punkter för konkret redovisning av vårt pågående miljöarbete

Digital lagring
KAFFEPartner arbetar fortlöpande med lagring av dokumentation digitalt som alternativ till papper och därmed en minskad pappersförbrukning.

KAFFEPartner har dessutom uppgraderat sitt ekonomisystem med E-posthantering för digital korrespondens av order och fakturor.
Offerthantering samt annan kundkorrespondens sker även, där så är möjligt, digitalt via e-post

Inköp/Försäljning
Inköpsprocesserna i företaget genomsyras av att ständigt hålla nere antalet beställningar från våra leverantörer för att kunna minimera andelen belastande transporter

Källsortering
KAFFEPartner källsorterar avfall samt returnerar förbrukade produkter såsom tonerkassetter, bläckpatroner etc. för återvinning.

Företaget strävar dessutom ständigt efter att kunna ersätta allt ej återvinningsbart material

Återvinningsbara maskinmoduler
De kaffemaskiner vi arbetar med - FreshMore/FreshGround uppnår en återvinningsgrad på minst 95%.

Samtliga av våra automater uppfyller EU direktiv 73/23/ECC "Low voltage" och tillverkas av Bravilor Bonamat samt Necta vilka är certifierade enligt ISO 9001:2000

När du väljer att kliva med i KaffePartners miljökoncept idag så bidrar du till minskad miljöpåverkan genom lägre CO2-Utsläpp och mindre energiförbrukning samtidigt som du ökar leveransstandarden för olika kaffeodlare. 
Vår ambition är att hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)
    Tillagd i varukorgen